DUYURU

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu

“Türkiye Buluşması”

ve

BURSA “bölgesel ön istişare toplantısı”
 

Türkiye’de yüzyılı aşkın süredir etkili olan egemen zihniyetin ve cari sistemin ürettiği, iç ve dış güç odaklarının müdahil olduğu ve farklı mecralara sürüklenmek istenen “Kürt Sorunu”nun adalet ve kardeşlik ekseninde halen çözüm beklediği bilinen bir husustur. Doğusuyla batısıyla tüm toplumu etkilemeye devam eden bu sorunun hak ve adalet zemininde çözümü meselesi her geçen gün daha da aciliyet kazanmıştır.

İşte bu yüzden; sorunu, İslam kardeşlik hukuku çerçevesinde müzakere etmek ve çözüme yönelik ortak bir İslami söylem geliştirmek için İslami duyarlılık sahibi tüm doğu ve batı sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan doğu-batı kardeşlik platformu, bu yönde ciddi çalışmalar başlatmış ve geçen iki yıllık zaman içinde önemli aşamalar kaydetmiştir.

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu, buna bağlı olarak önümüzdeki Temmuz ayında İstanbul’da tüm STK’ların katıldığı “TÜRKİYE BULUŞMASI”nı gerçekleştirme kararı almıştır. Müslüman toplumun biraya geldiği ortak bir zeminin inşası yönünde en önemli aşamayı ifade eden  İstanbul’daki “Türkiye Buluşması” ile ilgili hazırlıklar tamamlanarak son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Platform; TEMMUZ ayında İSTANBUL’da yapılacak “TÜRKİYE BULUŞMASI” öncesinde ayrıca biri Mardin, diğeri Bursa’da olmak üzere iki ayrı bölgede “Bölgesel Ön İstişare Toplantıları” yapma kararı almıştır. Bölge STK’larını bir araya getirmeyi hedefleyen “Bölgesel Ön İstişare  Toplantıları”nın Mardin ayağı Mayıs ayı ortalarında yapılacak olup bununla ilgili bilgiler bilahare duyurulacaktır.

 Batı illeri “BÖLGESEL ÖN İSTİŞARE TOPLANTISI” ise 28-29 Nisan 2012 TARİHLERİNDE BURSA’DA, YENİ ASYA VAKFI TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. Toplantıya Batıda yer alan 35 il STK temsilcisi  davet edilmiştir. Davet edilen 35 ilden yaklaşık yüz civarında STK temsilcisinin katılmasının beklendiği Bursa’daki “Bölgesel Ön İstişare Toplantısı”,  28 Nisan 2012 cumartesi günü saat 12.00 da Yeni Asya Vakfı Toplantı Salonunda başlayacak ve 29 Nisan 2012 Pazar günü saat 13.30 da sona erecektir.

Temmuz ayında İstanbul’da yapılması planlanan “Türkiye buluşması”na hazırlık olmak üzere ilki 28-29 Nisan tarihlerinde BURSA’da yapılacak olan batı illeri “BÖLGESEL ÖN İSTİŞARE TOPLANTISI”nın ümmet iradesinin oluşumunda hayırlı hizmetlere vesile olacağı inancıyla davetimizi bu vesileyle bir kez daha yineliyor ve katkı sunan, destek olan tüm kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz. 

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Sekretaryası Adına

                                                                                                                                                        Hasan ÜNAL

                                                                                                                                                       Platform Sözcüsü

 

Ankara Buluşması Duyurusu için tıklayınız>>>